• prev
 • stop
 • next
历史
go

郁陵岛又称为武陵、羽陵、于山国
推定为青铜器时代( BC1000~BC300
或铁器时代前期 ( BC300~AD1 年 )
的支石 墓 、无纹陶器、磨石..

来访郁陵岛的路线
 • 从浦项
 • 从厚浦
 • 从墨湖
 • 从康陵
 • go
 • go
 • go
 • go
特产物
 • 郁陵岛 鱿鱼
 • 郁陵岛南瓜麦芽糖
 • 香树木工艺品
 • 郁陵岛山野菜
 • go
 • go
 • go
 • go
郁陵岛旅游图
go

map